top of page

Sources / Forrásokמקורות

Selected Bibliography

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

http://www.abtl.hu/

Anyakönyvek

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HTDYMP-PP?mode=g&i=60&wc=92QJ-ZNG%3A40678301%2C51334101%2C1077267606%3Fcc%3D1452460&cc=1452460

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY XHLC-ZW?i=180

Benedek István Gábor: Vili a Dob utcából, Bentzur Vilmos életregénye és magánkiadása, 1998

Budapest Főváros Levéltára

http://www.bparchiv.hu/adatbazisok/hu

VII.18.d – A jogszolgáltatás területi szervei. Budapesti

Királyi Ügyészség (1946- Budapesti .llamügy.szs.g)

iratai. Büntetőperek iratai. VII.18.d. 13/3364/1920.

lásd minisztertanácsi jegyzőkönyvek, 1908, 1913.

VII.5.c – A jogszolgáltatás területi szervei. Budapesti

Királyi Büntetőtörvényszék iratai. Büntető perek iratai.

Gróf Tisza István meggyilkolásában való részvétel

gyanúja miatt indított per iratai. VII.5.c 7083/1919. I

VII.102.a – A jogszolgáltatás területi szervei.

Budapesti Királyi Büntetőtörvényszéki Fogház iratai.

Fogolytörzskönyvek. VII.102.a forradalom után

1919/2033

Bús Fekete László: Katona forradalmárok, Phőnix

Könyv- és Lapkiadó Vállalat, Gyimes Vilmos Kiadása,

Ezerkilencszáztizennyolc október

http://mtdaportal.extra.hu/books/bus_fekete_laszlo_katona_forradalmarok..pdf

Carmi, Avner and Hannah: The Immortal Piano, Crown Publishers, Inc., New York, 1960 https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015002690553;view=1up; seq=288

Deseő Lajos:  Erdélyi ezredek a világháborúban,

Budapest, 1941

https://adtplus.arcanum.hu/en/view/MEVH_AlakulatTort_027/?pg=392&layout=s&query=SZO%3D(p%C3%A1sztor%20b%C3%A9la)

Erdei András: A magyarországi zsidóság migrációja

(1945–1955), Beszélő, 2004. április

http://beszelo.c3.hu/cikkek/a-magyarorszagizsidosag-

migracioja-1945%E2%80%931955

Film és művelődés, 1928. december

http://www.europeana.eu/portal/en/record/2048128/335752.html

Gajdó Tamás: Az utolsó színházi őrségváltás 1944-ben, Színház, 2012. január

http://old.szinhaz.net/index.php?option=com_%20content&view=article&id=36280:az-utolso-szinhazirsegvaltas-1944-ben&catid=62:2012-januar&Itemid=7

Gellért Oszkár: A diadalmas forradalom könyve. A

népkormány tagjainak, a forradalom szereplőinek és hetvenöt magyar írónak önvallomása. A forradalmi

napok hiteles krónikája. Légrády Testvérek kiadása,

Budapest, é. n. [1918/19]

http://mtdaportal.extra.hu/books/a_diadalmas_forradalom_konyve.pdf

Gereben Ágnes: Zsidóperek Kelet-Európában

https://mno.hu/migr_1834/zsidoperek-keleteuropaban-857322

גלעדי דוד ספר המהנדסים והעליה השלישית מהונגריה

1930 תל אביב תשנ”א 1991 –1920

Giladi, David: Pesti mérnökök – Izrael országépítői, Ex libris – Múlt és Jövő, Budapest, 1992

Jegyzőkönyv, 1941. december 20.

http://holocaust.archivportal.hu/kovacs-es-faludi-filmlaboratorium-kft

Kincses Károly: Angelo, Magyar Fotográfiai Múzeum, 2002

ירון לונדון קישון  דו שיח ביוגרפי ספרית מעריב1993

Kishon, Ephraim: Volt szerencsém, Magyar

Könyvklub, Budapest, 1994

Kolozsvári Andor: Kávé és kávéház, Erzsébetváros,

Budapest, 1970

Komoróczy Géza: A zsidók története Magyarországon,

II, Kaligram, Pozsony, 2012

Lajta Andor: A magyar filmlaboratóriumok története ,

1901–1961

http://epa.oszk.hu/00300/00336/00008/lajta.htm

Lakatos György: Pro memoria Lakatos László

http://epa.oszk.hu/02500/02518/00241/pdf/EPA02518_irodalomtortenet_1985_01_155-174.pdf

Magyar filmográfia, Játékfilmek, 1931–1998 , Magyar

Filmintézet, 1999

Magyar Lajos: A magyar forradalom, Élmények a

forradalom főhadiszállásán, Budapest, az Athenaeum kiadása, 1919

Magyar Nemzeti Digitális Archívum

http://mandadb.hu/

Magyar színházművészeti lexikon

http://mek.oszk.hu/02100/02139/html/

Magyar színművészeti lexikon

http://mek.oszk.hu/08700/08756/html/

Mánya Ágnes B.: Városatyák a revüben

http://www.pozsonyikifli.sk/hu/Friss-kifli/Tortenelem/Varosatyak-a-revuben.html

Márai Sándor

http://www.huszadikszazad.hu/1945-oktober/bulvar/megerkeztek-beregffy-baky-hain-peter-es-a-tobbiek

Minisztertanácsi jegyzőkönyvek

http://adatbazisokonline.hu/en/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59056 

Mozgófényképüzemek

A m. kir. kormány 1920. évi 8.454. M. E. számú

rendelete a mozgófényképüzemekről; A m. kir. kormány 1920. évi 8.671. M. E. számú rendelete

a Magyar Országos Mozg.k.pügyi (Film) Tanács

felállításáról, Budapesten, 1920. évi október hó 1-én

https://library.hungaricana.hu/hu/view/OGYK_RT_1920/?pg=531&layout=l

Murányi Gábor: „A legrosszabb orosz film is jobb, mint egy amerikai”, Dokumentumok a szovjet film magyarországi hegemóniájának megteremtéséről

 (1945–1948)

http://docplayer.hu/753209-A-legrosszabb-oroszfilm-is-jobb-mint-egy-amerikai-dokumentumoka-szovjet-film-magyarorszagi-hegemoniajanak megteremteserol-1945-1948.html

Nagy Enikő:  „Biztos-e Ön abban, nincs-e benn A

Napban?” (A Nap című szenzációlap bemutatása)

http://www.filologia.hu/tanulmanyok/biztos-e-on-abban-nincs-e-benn-a-napban-a-nap-cimu-szenzaciolap-bemutatasa.html

Az ötvenes évek eleje és a Slánský-per, Csehszlovákia története, 1948–1992 http://slideplayer.hu/slide/2155868/

Őry Károly:  A katonapolitika és a hadsereg-szervezés

főbb kérdései az októberi polgári demokratikus forradalom időszakában , 1971

https://adtplus.arcanum.hu/en/view/HadtortenelmiKozlemenyek_1971/?pg=14&layout=s&query=SZO%3D

רוזנבאום גבריאל מהרומן הזעיר והקולמוס ספרות פופולרית

הונגרית מבודפשט לתל אביב קשר גיליון 26  נובמבר 1999

Stern, Adina, doktori disszertáció

1949 שטרן עדינה ציונים מול קומוניסטים הונגריה 1945

תל אביב2008

Svéd László: A magyar zsidóság és a hatalom,

Múltunk, 1993/2–3.

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/arcanum/Multunk_1993/adatok.html

Szalai Ágnes: Az 1949-es magyarországi cionista per,

Szombat, 2015. február 25.

http://www.szombat.org/tortenelem/3651-az-1949es magyarorszagi-cionista-per

Szilágyi Gábor: Tűzkeresztség, A magyar játékfilm története, 1945–1953, Magyar Filmintézet, 1992

http://mek.oszk.hu/16200/16286/16286.pdf

Tisza-gyilkosság

http://www.emlekpont.hu/publikaciok/dokumentumok/vg/Sirba_vitt_titkok.pdf

Züszmann Alfréd szerk.: Tízéves Izrael, Jubileumi évkönyv, Tel-Aviv, 1958

Newspapers and periodicals

Arcanum Digitális Tudománytár

https//:adtplus.arcanum.hu/en/

Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis

http://epa.oszk.hu/

Fővárosi  Szabó Ervin Könyvtár, Budapest Gyűjtemény, E-polc

http://www.fszek.hu/kivagatok/kivagatok_tablazatai/film _kerete.htm

Hungaricana

https://library.hungaricana.hu/en/

Historical Jewish Press עיתונות†יהודית†היסטורית

http://web.nli.org.il/sites/JPress/Hebrew/Pages/default.aspx

Országos Széchényi Könyvtár

http://www.oszk.hu/


Interviews

Bar-Sela, Agi, June 8, 2016.

Benzur, Eitan, June 21, 2016.

Frankl, Agi, July 5, 2016.

Marton, Michael, June 24, 2016.

Pásztor Antal, Gál Tamásné Pásztor Klára,

Tóth Anna, April 12, 2016.

Schreiber, Haim, November 20, 2016.

Shik, Danny, February 5, 2018.

Suriano, Shlomo, November 20, 2016.

 

 

Online films

Az Amerikai Egyesült Államokból megérkezett a háborús bűnösök második szállítmánya

http://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=6037

Csákó és kalap

https://www.youtube.com/watch?v=BcQNzx4_eN8

Der Czardas-König (Die Emmerich-Kalman-Story)

https://www.youtube.com/watch?v=cS7VD5xYtCs

Ember a híd alatt

https://www.youtube.com/watch?v=bt8fuLD9NPg

A falu rossza

https://www.youtube.com/watch?v=JM91tvQylaM

Hol alszunk vasárnap?

https://www.youtube.com/watch?v=OmTJbvmegk0

http://gramofononline.hu/861621177/add_kolcson_a_piros_szadat

A Hold asszonya

https://www.youtube.com/watch?v=pOLZwTo_tUA

Ítélet Nürnbergben

http://www.filmgoo.hu/filmlink/417

Kovács Gusztáv

http://www.cv.vic.gov.au/stories/immigrantsand-emigrants/post-war-europe/the-story-of-animmigrant-filmmaker/

Liliom

https://www.youtube.com/watch?v=FTv6pUDyvEA

Lubitsch, Ernst

http://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=8713

Magyar rapszódia

http://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=8974

Mädchen in Uniform

https://www.youtube.com/watch?v=MbN6O14U6og

Metropolis

https://www.youtube.com/watch?v=rGgon2YeISw

Nóti Károly

http://nava.hu/id/1894678/

Az okos mama

https://www.youtube.com/watch?v=BIi_Bo71DlM

https://www.youtube.com/watch?v=FQRjHb2OB_M

A piros bugyelláris

https://www.youtube.com/watch?v=yWryEW4vKW4

A sárga csikó

https://www.youtube.com/watch?v=JM91tvQylaM

A tanítónő

http://www.dailymotion.com/video/x56ibeo_atanitono-1945-part-1_fun

http://www.dailymotion.com/video/x56ibi1_atanitono-1945-part-2_fun

Things to Come

https://www.youtube.com/watch?v=wqH1jyiHCyo

Ünnepségek az 1918-as őszirózsás forradalom évfordulóján

http://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=6257

Vadrózsa

https://www.youtube.com/watch?v=ulZGyHAOlX4

Vasárnap délután (Melodie des Herzens)

https://www.youtube.com/watch?v=I3qB-nQ2Ojw

Veidt, Conrad

http://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=8421

Vörösbegy

http://mandarchiv.hu/cikk/626/Elokerult_a_

Vorosbegy_egy_masodpercnyi_toredeke

גבעה 24 אינה עונה

https://www.youtube.com/watch?v=Lvu8jw0oWA8

https://www.youtube.com/watch?v=JO8zErBR_sA

Béla Pásztor in Radio Budapest

 

Állatfilmekről, December, 1927.

Az amerikai filmgyártásról, September, October, 1927.

Magyar filmgyártás, September, 1927.

Photos

Bársony Rózsi Izraelben

Petőfi Irodalmi Múzeum Országos Színháztörténeti

Múzeum és Intézet, Fotótár 2018.164.1, 2018.165.1,

Album 219

Bentsur, Shemuel

From Eitan Benzur

Beregi Oszkár

Memorial Museum of Hungarian Speaking Jewry, Cfat, Israel

Berlin Charlottenburg, Synagoge in der Fasanenstraße, Foto von Waldemar Titzenthaler, ca. 1916

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Berlin%2C_Charlottenburg%2C_Synagoge_in_der_Fasanenstra%C3%9Fe%2C_Foto_von_Waldemar_Titzenthaler.jpg

Berlin-Charlottenburg Fasanenstraße Jüdisches

Gemeindehaus, 2010

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CharlottenburgFasanenstra%C3%9FeJ%C3%BCdischesGemeindehaus.jpg

Budapest Gyűjtemény

Astoria, 1918. november, képazonosító: 020984

Károlyi Mihály köztársasági elnök, Parlament, 1918,

képazonosító: 020982

Radius mozi (Korda Sándor, Vörös Pimpernel

visszatér, 1935), 1938, képazonosító: 020231

Royal Orfeum, 1909, képazonosító: K001086

Tisza-per, 1921, Magyar Lajos, képazonosító: 080496;

Kéri Pál, képazonosító: 080510, 080474

UFA Urania, 1930, képazonosító: AN062068

Faust

http://www.slantmagazine.com/film/review/faust

http://www.classicartfilms.com/wp-content/uploads/2013/06/Faust-1.jpg

Fényszóró

http://epa.oszk.hu/01900/01982

Fritsch, Willy

https://www.flickr.com/photos/truusbobjantoo/21236416746

Fritsch, Willy and Parlo, Dita

https://www.flickr.com/photos/truusbobjantoo/21888614324

Gaál Franciska

https://www.flickr.com/photos/

truusbobjantoo/13813235094/in/photostream/

Gábor Andor

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Bundesarchiv_Bild_183-S98601%2C_Berlin%2C_Schriftstellerkongress%2C_Andor_Gabor.jpg

Gagarin

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:10_Rouble_2001-2.jpg

Goldman, Pál Paul. Goldman Collection © MUSA,

Eretz Israel Museum, Tel Aviv MHZ54.2015. 9, MHZ135.2015. 4, MHZ339.2016. 7, 10

Haid, Liane

https://www.flickr.com/photos/truusbobjantoo/6977301259/in/photostream/

Hol alszunk vasárnap?

https://www.pinterest.com/pin/230176230933232746/

A hold asszonya (Frau im Mond)

http://www.zsetongaleria.hu/displayimage.php?album=25&pid=596#top_display_media

Katonatanács

Érdekes Újság, 1918. november 11.

Kolb, Jenő Eugen

From Shoshana Hasson (Kolb)

Korda Sándor

http://mandarchiv.hu/cikk/2118/Folemelt_sziv_es_esz_Korda_Sandor

Marton Ernő hagyatéka

Metropolis

http://www.ebay.ie/itm/METROPOLIS-Movie-City-German-Vintage-Film-Vintage-Poster-Repro-FREESHIPPING-/251225182834?var=&hash=item3a7e301272:m:mOi9WFpzvpou74VvZ3Oi2Yg

http://hdwall.us/wallpaper/vintage_metropolis_factory_desktop_1800x1386_wallpaper-246908.jpg

Mosshammer György: Édes sparhert, akvarell

http://galeriasavaria.hu/termekek/reszletek/festmeny/1156736/MOSSHAMMER-GYORGYfestmeny-EDES-SPARHERT-JE1949/

Mozihét

http://opac3.bibl.u-szeged.hu/szteda/contenta?p=1

Nóti Károly–Schiller Margit hagyatéka

Paradies und Feuerofen, 1958

http://www.filmportal.de/node/4615/gallery

Pásztor Béla hagyatéka

Petőfi Irodalmi Múzeum

Krúdy Gyula, Hédi-Dédi, Karola Cecília, Stern Árpád

(guggoló alak), Bródy Sándor(?)

https://opac.pim.hu/record/-/record/PIM759332

Schreiber, Haim karikatúrája: Pásztor a Habima

(Nemzeti Színház) előtt forgat

Somlay Artúr, Tapolczay Gyula, Pethes Sándor

https://hu.wikipedia.org/wiki/Somlay_Art%C3%BAr#/media/File:Piros_bugyell%C3%A1ris_(1938).jpg

Szentivánéji álom

http://www.mafab.hu/movies/a-midsummer-nights dream-48463.html#&gid=1&pid=3

Színházi Élet

http://epa.oszk.hu/02300/02343

UFA am Zoo

http://truusvanaalten.com/pages/1223127830/UFA Palast-amZoo-POSTCARD-SITE.jpg

http://cinematreasures.org/theaters/11307/photos/203447

http://filmtheater.square7.ch/wiki/images/Charlottenburg_Ufa_Palast_am_Zoo_1931.jpg

UFA Teréz körút

http://www.filmkultura.hu/archiv/planok/cikk_reszletek.php?cikk_azon=1219

http://www.filmkultura.hu/archiv/planok/cikkep/metro01.jpg

Vadrózsa

http://www.europeanfilmgateway.eu/hu/search-efg/

VADR%C3%93ZSA

Vasárnap délután (Melodie des Herzens)

http://www.filmposter-archiv.de/filmplakat.php?id=5571

גבעה אינה עונה

https://www.kedem-auctions.com/sites/default/files/sale.1300/19123.jpg

הצפה ממי הגשמים בשטח המעברה

http://yuvalhistory.blogspot.co.il/ 2016/

קולנוע תל אביב ברחוב פינסקר תל אביב

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3480671,00.html

קריקטורה†של†קריאל גרדוש דוש 1964הקמת הטלוויזיה

https//: www.hashikma-holon.co.il/ culture3621/

bottom of page