top of page

A KÖNYV

RENDELÉSE
057-9x7x1-Landscape-Hardcover-Book-Mocku

Szalai Anna

A szórakoztatás művészete
Pásztor Béla (1895–1966) és kora
2 oldal.jpg

Tartalom

Rafael Pastor

Ahonnan jöttem 

 

Manchin Anna

Történelmi széljegyzet 

 

Szalai Anna

Találkozásom Pásztor Béla életművével 

 

Család – ifjúkor

 

Pályakezdés

 

Forradalmak kora

 

A katonai (1920) és a polgári (1921) Tisza-per

 

Film – színház, a húszas évek eleje

 

A Funk–Angelo család

 

A berlini UFA budapesti képviseletébe

 

A szkecc

 

UFA-filmek a pesti UFA Színházban

 

Vendégek az UFÁ-ban

 

Magyar-német film – magyar propaganda

 

Tíz év mérlege

 

Hangosfilm

 

A focidrukker

 

Berlintől a Nagymező utcái

 

A Radius mozi a Nagymező utcába

 

Népszínművek filmfeldolgozás

 

Filmhumo

 

„Koldusbotra jutottam”

 

A Wilhelm család

1945–1948: a vágyott új világ:

 

Demokráciát remél az újjáéledő filmgyártás

 

Háborús bűnösök felelősségre vonás

 

Gyanúsítás, vádaskodás a filmszakmába

 

Befejezetlen filmterve

 

Utolsó magyarországi események

 

Izrael és a magyar alija (1949–1953)

 

A magyarországi sajtó hírei

 

Az izraeli Új Kelet és a dél-amerikai Hatikva hírei

 

Pályakezdés Izraelben

 

Színpad és film 

 

Rei [Tükör] – művészeti folyóirat

 

A publicist

 

Izraeli filmgyártás

 

Izraeli mindennapok

 

Pályatársakról


Pásztor Béla cikkei az Új Keletben, Tel-Aviv (Részletek) 

Beilleszkedés a magyar-héber közegbe

 

Társasági, családi élet

 

Ephraim Kishon – Kishont Ferenc 

 

Nyelvek háborúja

 

„Korcsolyát árultam az egyenlítőn”

 

Pásztor Bélam magyar nyelvű színtársulatának tagjai

 

Három Molnár Ferenc-darab

 

Játék a kastélyban, 1953

 

A doktor úr, 1953

 

Az ördög, 1954

 

Revü – kabaré, 1953–1954

 

Hanuka

 

Purim

 

Két külföldi darab, 1954, 1955

 

Két magyar vígjáték, 1954

 

Bársony Rózsi vendégszereplése, 1954–1956

 

Hétnyelvű dal- és táncparádé

 

Én és a kisöcsém

 

Velencei vakáci

 

Janika

 

 

Jávor Pál, 195

 

Anna Frank naplója, 1957

 

Utóhang Tel-Avivban

 

„Itt élek mellettük – nem velük, nem köztük –

mellettük”

 

A felosztott ország – Kelet- és Nyugat-Berlin

 

Technikai újdonságok

 

Izrael – Berlinből

 

Magyarok Berlinben

 

Berlini szerepek

 

Pásztor Béla cikkei Az Új Keletben, Berlin (Részletek) 

 

Epilógus New Yorkban

 

A pesti bohémvilág utolsó Mohikánja

 

Függelék

 

Névmutató

 

Források

 

Felhasznált irodalom

 

Újságok, periodikák

 

Interjúk

 

Filmek online

 

Pásztor Béla rádióelőadásai

 

Fényképek

Források

Selected Bibliography

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

http://www.abtl.hu/

Anyakönyvek

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HTDYMP-PP?mode=g&i=60&wc=92QJ-ZNG%3A40678301%2C51334101%2C1077267606%3Fcc%3D1452460&cc=1452460

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY XHLC-ZW?i=180

Benedek István Gábor: Vili a Dob utcából, Bentzur Vilmos életregénye és magánkiadása, 1998

Budapest Főváros Levéltára

http://www.bparchiv.hu/adatbazisok/hu

VII.18.d – A jogszolgáltatás területi szervei. Budapesti

Királyi Ügyészség (1946- Budapesti .llamügy.szs.g)

iratai. Büntetőperek iratai. VII.18.d. 13/3364/1920.

lásd minisztertanácsi jegyzőkönyvek, 1908, 1913.

VII.5.c – A jogszolgáltatás területi szervei. Budapesti

Királyi Büntetőtörvényszék iratai. Büntető perek iratai.

Gróf Tisza István meggyilkolásában való részvétel

gyanúja miatt indított per iratai. VII.5.c 7083/1919. I

VII.102.a – A jogszolgáltatás területi szervei.

Budapesti Királyi Büntetőtörvényszéki Fogház iratai.

Fogolytörzskönyvek. VII.102.a forradalom után

1919/2033

Bús Fekete László: Katona forradalmárok, Phőnix

Könyv- és Lapkiadó Vállalat, Gyimes Vilmos Kiadása,

Ezerkilencszáztizennyolc október

http://mtdaportal.extra.hu/books/bus_fekete_laszlo_katona_forradalmarok..pdf

Carmi, Avner and Hannah: The Immortal Piano, Crown Publishers, Inc., New York, 1960 https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015002690553;view=1up; seq=288

Deseő Lajos:  Erdélyi ezredek a világháborúban,

Budapest, 1941

https://adtplus.arcanum.hu/en/view/MEVH_AlakulatTort_027/?pg=392&layout=s&query=SZO%3D(p%C3%A1sztor%20b%C3%A9la)

Erdei András: A magyarországi zsidóság migrációja

(1945–1955), Beszélő, 2004. április

http://beszelo.c3.hu/cikkek/a-magyarorszagizsidosag-

migracioja-1945%E2%80%931955

Film és művelődés, 1928. december

http://www.europeana.eu/portal/en/record/2048128/335752.html

Gajdó Tamás: Az utolsó színházi őrségváltás 1944-ben, Színház, 2012. január

http://old.szinhaz.net/index.php?option=com_%20content&view=article&id=36280:az-utolso-szinhazirsegvaltas-1944-ben&catid=62:2012-januar&Itemid=7

Gellért Oszkár: A diadalmas forradalom könyve. A

népkormány tagjainak, a forradalom szereplőinek és hetvenöt magyar írónak önvallomása. A forradalmi

napok hiteles krónikája. Légrády Testvérek kiadása,

Budapest, é. n. [1918/19]

http://mtdaportal.extra.hu/books/a_diadalmas_forradalom_konyve.pdf

Gereben Ágnes: Zsidóperek Kelet-Európában

https://mno.hu/migr_1834/zsidoperek-keleteuropaban-857322

גלעדי דוד ספר המהנדסים והעליה השלישית מהונגריה

1930 תל אביב תשנ”א 1991 –1920

Giladi, David: Pesti mérnökök – Izrael országépítői, Ex libris – Múlt és Jövő, Budapest, 1992

Jegyzőkönyv, 1941. december 20.

http://holocaust.archivportal.hu/kovacs-es-faludi-filmlaboratorium-kft

Kincses Károly: Angelo, Magyar Fotográfiai Múzeum, 2002

ירון לונדון קישון  דו שיח ביוגרפי ספרית מעריב1993

Kishon, Ephraim: Volt szerencsém, Magyar

Könyvklub, Budapest, 1994

Kolozsvári Andor: Kávé és kávéház, Erzsébetváros,

Budapest, 1970

Komoróczy Géza: A zsidók története Magyarországon,

II, Kaligram, Pozsony, 2012

Lajta Andor: A magyar filmlaboratóriumok története ,

1901–1961

http://epa.oszk.hu/00300/00336/00008/lajta.htm

Lakatos György: Pro memoria Lakatos László

http://epa.oszk.hu/02500/02518/00241/pdf/EPA02518_irodalomtortenet_1985_01_155-174.pdf

Magyar filmográfia, Játékfilmek, 1931–1998 , Magyar

Filmintézet, 1999

Magyar Lajos: A magyar forradalom, Élmények a

forradalom főhadiszállásán, Budapest, az Athenaeum kiadása, 1919

Magyar Nemzeti Digitális Archívum

http://mandadb.hu/

Magyar színházművészeti lexikon

http://mek.oszk.hu/02100/02139/html/

Magyar színművészeti lexikon

http://mek.oszk.hu/08700/08756/html/

Mánya Ágnes B.: Városatyák a revüben

http://www.pozsonyikifli.sk/hu/Friss-kifli/Tortenelem/Varosatyak-a-revuben.html

Márai Sándor

http://www.huszadikszazad.hu/1945-oktober/bulvar/megerkeztek-beregffy-baky-hain-peter-es-a-tobbiek

Minisztertanácsi jegyzőkönyvek

http://adatbazisokonline.hu/en/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/59056 

Mozgófényképüzemek

A m. kir. kormány 1920. évi 8.454. M. E. számú

rendelete a mozgófényképüzemekről; A m. kir. kormány 1920. évi 8.671. M. E. számú rendelete

a Magyar Országos Mozg.k.pügyi (Film) Tanács

felállításáról, Budapesten, 1920. évi október hó 1-én

https://library.hungaricana.hu/hu/view/OGYK_RT_1920/?pg=531&layout=l

Murányi Gábor: „A legrosszabb orosz film is jobb, mint egy amerikai”, Dokumentumok a szovjet film magyarországi hegemóniájának megteremtéséről

 (1945–1948)

http://docplayer.hu/753209-A-legrosszabb-oroszfilm-is-jobb-mint-egy-amerikai-dokumentumoka-szovjet-film-magyarorszagi-hegemoniajanak megteremteserol-1945-1948.html

Nagy Enikő:  „Biztos-e Ön abban, nincs-e benn A

Napban?” (A Nap című szenzációlap bemutatása)

http://www.filologia.hu/tanulmanyok/biztos-e-on-abban-nincs-e-benn-a-napban-a-nap-cimu-szenzaciolap-bemutatasa.html

Az ötvenes évek eleje és a Slánský-per, Csehszlovákia története, 1948–1992 http://slideplayer.hu/slide/2155868/

Őry Károly:  A katonapolitika és a hadsereg-szervezés

főbb kérdései az októberi polgári demokratikus forradalom időszakában , 1971

https://adtplus.arcanum.hu/en/view/HadtortenelmiKozlemenyek_1971/?pg=14&layout=s&query=SZO%3D

רוזנבאום גבריאל מהרומן הזעיר והקולמוס ספרות פופולרית

הונגרית מבודפשט לתל אביב קשר גיליון 26  נובמבר 1999

Stern, Adina, doktori disszertáció

1949 שטרן עדינה ציונים מול קומוניסטים הונגריה 1945

תל אביב2008

Svéd László: A magyar zsidóság és a hatalom,

Múltunk, 1993/2–3.

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/arcanum/Multunk_1993/adatok.html

Szalai Ágnes: Az 1949-es magyarországi cionista per,

Szombat, 2015. február 25.

http://www.szombat.org/tortenelem/3651-az-1949es magyarorszagi-cionista-per

Szilágyi Gábor: Tűzkeresztség, A magyar játékfilm története, 1945–1953, Magyar Filmintézet, 1992

http://mek.oszk.hu/16200/16286/16286.pdf

Tisza-gyilkosság

http://www.emlekpont.hu/publikaciok/dokumentumok/vg/Sirba_vitt_titkok.pdf

Züszmann Alfréd szerk.: Tízéves Izrael, Jubileumi évkönyv, Tel-Aviv, 1958

Newspapers and periodicals

Arcanum Digitális Tudománytár

https//:adtplus.arcanum.hu/en/

Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis

http://epa.oszk.hu/

Fővárosi  Szabó Ervin Könyvtár, Budapest Gyűjtemény, E-polc

http://www.fszek.hu/kivagatok/kivagatok_tablazatai/film _kerete.htm

Hungaricana

https://library.hungaricana.hu/en/

Historical Jewish Press עיתונות†יהודית†היסטורית

http://web.nli.org.il/sites/JPress/Hebrew/Pages/default.aspx

Országos Széchényi Könyvtár

http://www.oszk.hu/


Interviews

Bar-Sela, Agi, June 8, 2016.

Benzur, Eitan, June 21, 2016.

Frankl, Agi, July 5, 2016.

Marton, Michael, June 24, 2016.

Pásztor Antal, Gál Tamásné Pásztor Klára,

Tóth Anna, April 12, 2016.

Schreiber, Haim, November 20, 2016.

Shik, Danny, February 5, 2018.

Suriano, Shlomo, November 20, 2016.

 

 

Online films

Az Amerikai Egyesült Államokból megérkezett a háborús bűnösök második szállítmánya

http://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=6037

Csákó és kalap

https://www.youtube.com/watch?v=BcQNzx4_eN8

Der Czardas-König (Die Emmerich-Kalman-Story)

https://www.youtube.com/watch?v=cS7VD5xYtCs

Ember a híd alatt

https://www.youtube.com/watch?v=bt8fuLD9NPg

A falu rossza

https://www.youtube.com/watch?v=JM91tvQylaM

Hol alszunk vasárnap?

https://www.youtube.com/watch?v=OmTJbvmegk0

http://gramofononline.hu/861621177/add_kolcson_a_piros_szadat

A Hold asszonya

https://www.youtube.com/watch?v=pOLZwTo_tUA

Ítélet Nürnbergben

http://www.filmgoo.hu/filmlink/417

Kovács Gusztáv

http://www.cv.vic.gov.au/stories/immigrantsand-emigrants/post-war-europe/the-story-of-animmigrant-filmmaker/

Liliom

https://www.youtube.com/watch?v=FTv6pUDyvEA

Lubitsch, Ernst

http://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=8713

Magyar rapszódia

http://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=8974

Mädchen in Uniform

https://www.youtube.com/watch?v=MbN6O14U6og

Metropolis

https://www.youtube.com/watch?v=rGgon2YeISw

Nóti Károly

http://nava.hu/id/1894678/

Az okos mama

https://www.youtube.com/watch?v=BIi_Bo71DlM

https://www.youtube.com/watch?v=FQRjHb2OB_M

A piros bugyelláris

https://www.youtube.com/watch?v=yWryEW4vKW4

A sárga csikó

https://www.youtube.com/watch?v=JM91tvQylaM

A tanítónő

http://www.dailymotion.com/video/x56ibeo_atanitono-1945-part-1_fun

http://www.dailymotion.com/video/x56ibi1_atanitono-1945-part-2_fun

Things to Come

https://www.youtube.com/watch?v=wqH1jyiHCyo

Ünnepségek az 1918-as őszirózsás forradalom évfordulóján

http://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=6257

Vadrózsa

https://www.youtube.com/watch?v=ulZGyHAOlX4

Vasárnap délután (Melodie des Herzens)

https://www.youtube.com/watch?v=I3qB-nQ2Ojw

Veidt, Conrad

http://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=8421

Vörösbegy

http://mandarchiv.hu/cikk/626/Elokerult_a_

Vorosbegy_egy_masodpercnyi_toredeke

גבעה 24 אינה עונה

https://www.youtube.com/watch?v=Lvu8jw0oWA8

https://www.youtube.com/watch?v=JO8zErBR_sA

Béla Pásztor in Radio Budapest

 

Állatfilmekről, December, 1927.

Az amerikai filmgyártásról, September, October, 1927.

Magyar filmgyártás, September, 1927.

Photos

Bársony Rózsi Izraelben

Petőfi Irodalmi Múzeum Országos Színháztörténeti

Múzeum és Intézet, Fotótár 2018.164.1, 2018.165.1,

Album 219

Bentsur, Shemuel

From Eitan Benzur

Beregi Oszkár

Memorial Museum of Hungarian Speaking Jewry,  

Cfat,  Israel

Berlin Charlottenburg, Synagoge in der Fasanenstraße, Foto von Waldemar Titzenthaler, ca. 1916

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Berlin%2C_Charlottenburg%2C_Synagoge_in_der_Fasanenstra%C3%9Fe%2C_Foto_von_Waldemar_Titzenthaler.jpg

Berlin-Charlottenburg Fasanenstraße Jüdisches

Gemeindehaus, 2010

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CharlottenburgFasanenstra%C3%9FeJ%C3%BCdischesGemeindehaus.jpg

Budapest Gyűjtemény

Astoria, 1918. november, képazonosító: 020984

Károlyi Mihály köztársasági elnök, Parlament, 1918,

képazonosító: 020982

Radius mozi (Korda Sándor, Vörös Pimpernel

visszatér, 1935), 1938, képazonosító: 020231

Royal Orfeum, 1909, képazonosító: K001086

Tisza-per, 1921, Magyar Lajos, képazonosító: 080496;

Kéri Pál, képazonosító: 080510, 080474

UFA Urania, 1930, képazonosító: AN062068

Faust

http://www.slantmagazine.com/film/review/faust

http://www.classicartfilms.com/wp-content/uploads/2013/06/Faust-1.jpg

Fényszóró

http://epa.oszk.hu/01900/01982

Fritsch, Willy

https://www.flickr.com/photos/truusbobjantoo/21236416746

Fritsch, Willy and Parlo, Dita

https://www.flickr.com/photos/truusbobjantoo/21888614324

Gaál Franciska

https://www.flickr.com/photos/

truusbobjantoo/13813235094/in/photostream/

Gábor Andor

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Bundesarchiv_Bild_183-S98601%2C_Berlin%2C_Schriftstellerkongress%2C_Andor_Gabor.jpg

Gagarin

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:10_Rouble_2001-2.jpg

Goldman, Pál Paul. Goldman Collection © MUSA,

Eretz Israel Museum, Tel Aviv MHZ54.2015. 9, MHZ135.2015. 4, MHZ339.2016. 7, 10

Haid, Liane

https://www.flickr.com/photos/truusbobjantoo/6977301259/in/photostream/

Hol alszunk vasárnap?

https://www.pinterest.com/pin/230176230933232746/

A hold asszonya (Frau im Mond)

http://www.zsetongaleria.hu/displayimage.php?album=25&pid=596#top_display_media

Katonatanács

Érdekes Újság, 1918. november 11.

Kolb, Jenő Eugen

From Shoshana Hasson (Kolb)

Korda Sándor

http://mandarchiv.hu/cikk/2118/Folemelt_sziv_es_esz_Korda_Sandor

Marton Ernő hagyatéka

Metropolis

http://www.ebay.ie/itm/METROPOLIS-Movie-City-German-Vintage-Film-Vintage-Poster-Repro-FREESHIPPING-/251225182834?var=&hash=item3a7e301272:m:mOi9WFpzvpou74VvZ3Oi2Yg

http://hdwall.us/wallpaper/vintage_metropolis_factory_desktop_1800x1386_wallpaper-246908.jpg

Mosshammer György: Édes sparhert, akvarell

http://galeriasavaria.hu/termekek/reszletek/festmeny/1156736/MOSSHAMMER-GYORGYfestmeny-EDES-SPARHERT-JE1949/

Mozihét

http://opac3.bibl.u-szeged.hu/szteda/contenta?p=1

Nóti Károly–Schiller Margit hagyatéka

Paradies und Feuerofen, 1958

http://www.filmportal.de/node/4615/gallery

Pásztor Béla hagyatéka

Petőfi Irodalmi Múzeum

Krúdy Gyula, Hédi-Dédi, Karola Cecília, Stern Árpád

(guggoló alak), Bródy Sándor(?)

https://opac.pim.hu/record/-/record/PIM759332

Schreiber, Haim karikatúrája: Pásztor a Habima

(Nemzeti Színház) előtt forgat

Somlay Artúr, Tapolczay Gyula, Pethes Sándor

https://hu.wikipedia.org/wiki/Somlay_Art%C3%BAr#/media/File:Piros_bugyell%C3%A1ris_(1938).jpg

Szentivánéji álom

http://www.mafab.hu/movies/a-midsummer-nights dream-48463.html#&gid=1&pid=3

Színházi Élet

http://epa.oszk.hu/02300/02343

UFA am Zoo

http://truusvanaalten.com/pages/1223127830/UFA Palast-amZoo-POSTCARD-SITE.jpg

http://cinematreasures.org/theaters/11307/photos/203447

http://filmtheater.square7.ch/wiki/images/Charlottenburg_Ufa_Palast_am_Zoo_1931.jpg

UFA Teréz körút

http://www.filmkultura.hu/archiv/planok/cikk_reszletek.php?cikk_azon=1219

http://www.filmkultura.hu/archiv/planok/cikkep/metro01.jpg

Vadrózsa

http://www.europeanfilmgateway.eu/hu/search-efg/

VADR%C3%93ZSA

Vasárnap délután (Melodie des Herzens)

http://www.filmposter-archiv.de/filmplakat.php?id=5571

גבעה אינה עונה

https://www.kedem-auctions.com/sites/default/files/sale.1300/19123.jpg

הצפה ממי הגשמים בשטח המעברה

http://yuvalhistory.blogspot.co.il/ 2016/

קולנוע תל אביב ברחוב פינסקר תל אביב

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3480671,00.html

קריקטורה של קריאל גרדוש דוש  1964 הקמת הטלוויזיה

https//: www.hashikma-holon.co.il/ culture3621/

4:55 השעה הגורלית

כל הזכויות שמורות לצלם דני שיק, 1952

Névmutató

Aaronson, Sarah (1890–1917)

Ábrahám Pál (1892–1960)

Ady Endre (1877–1919)

Agadati, Baruch (1895–1976)

Alpár Gitta (1903–1991)

Alpár Tibor (1899–?)

Alterman, Nathan (1910–1970, Erez-Israel 1925)

Andai Ernő (1900–1979)

Andersen, Hans Christian (1805–1875)

Angelo Bözsike Funk Erzsébet Pásztor Béláné (1897–?)

Angelo Funk Pál (1894–1974)

Angyal György (1911–1949)

Angyal László (1900–1979)

Apfel Géza (Gerson, 1922–1999, Israel 1948)

Aradi Nóra (1924–2001)

Árpád 

Ascher Oszkár (1897–1965)

Aschner Lipót (1872–1952)

Auguszta (1875–1964) 

Avriel, Ehud (Georg Überall, 1917–1980)

 

Bacher Vilmos (1850–1913)

Bacon, Lloyd (1889–1955)

Bajor Gizi (1893–1951)

Bakti Gyula (1890?–?)

Balázs Béla (1884–1949)

Balogh Béla galántai (1885–1945)

Balogh László 

Bánky Vilma (1901–1991) 

Bárdi 

Bar-Sela, Agi

Bársony Rózsi (1909–1977)

Barzilay István (1906–1981, Erez-Israel 1938) 

Bashkin-Yosseph, Nitza

Báthory Giza (1881–1941)

Békeffi István (1901–1977)

Békeffi László (1891–1962)

Ben-Gurion, David (1886–1973, Erez-Israel 1906)

Ben-Jehuda, Eliezer (Yehuda, 1858–1922, 

Erez-Israel 1881)

Bentsur, Shemuel (Péterfi, 1906–1973, 

Erez-Israel 1934) 

Benzur, Eitan

Beöthy László (1873–1931) 

Beöthy Zsolt (1848–1922) 

Beregi Oszkár (1876–1965)

Berend Gabriella (Israel 1950)

Berényi Gábor

Berger Jakab (1861–1935)

Berger Lenke (1896–1944)

Bernhardt, Sarah (1844–1923) 

Bertonov, Yehoshua (1879–1971, Erez-Israel 1928)

Bethlen Margit (1882–1970) 

Bialik, Hayim Nahman (1873–1934, Erez-Israel 1924)

Bihari Arje 

Bilinszky Ibolya (1915–1998)

Biró Lajos (Blau, 1880–1948)

Blankfort, Michael (1907–1982)

Blum, Ludwig (1891–1974)

Bodrogi

Bodánszky Róbert

Bolváry Géza (1897–1961)

Bonnie, Sarah

Bordy Bella (1909–1978)

Borhegyi István 

Boros Ida (1928–2002)

Brandstatter, Yehoshua (1891–1975) 

Brauner

Brauner, Artur (Abraham, 1918)

Brecht, Bertolt (1898–1956)

Brodszky Miklós (1905–1958)

Bródy András (1892–1964)

Bródy István (1882–1941)

Bródy Sándor (1863–1924)

Budai Mirjam (Erez-Israel 1951)

Bús-Fekete László (1896–1971) 

 

Carelli, Gabor (Krausz, 1915–1999)

Carmi, Avner (1900–1980) 

Carmi, Hannah (?–1998) 

Carola Cecília

Chagall, Marc (1887–1985)

Chaplin, Charles (1889–1977)

Chayefsky, Paddy (1923–1981) 

Cziffra Géza (1900–1989)

 

Csarni 

Csepreghy Ferenc (1842–1880)

Csernyák Imre (Emery Chairman, 1887/97–?)

Csortos Gyula (1883–1945)

 

Dagover, Lil (1887–1980)

Dajbukát Ilona (1892–1976)

Dajka Margit (1907–1986)

Daróczy József (1885–1950)

Darvas Lili (1902–1974)

Dénes Gyula 

Dénes Oszkár (1891–1950)

Desmond Olga (1890–1934) 

Diener Dénes József (1857–1937) 

Dieterle, William (1893–1972)

Dobó István (1889–1919/20?)

Doráti Antal (1906–1988)

Doroghy 

Dranger, Esther

 

Efroni Müller Jenő (1931)

Eggerth Márta (1912–2013) 

Egyed Zoltán (1894–1947) 

Eiben István (1902–1958)

Eichmann, Adolf (1906–1962)

Eisemann Mihály (1898–1966)

Eisler Dániel

Eliasiv, Smuel (Samuel Friedman, 1899–1955, 

Erez-Israel 1934)

Erényi Gusztáv 

 

Fáber Oszkár (1879–1942/45)

Fábri Anna

Faludi Sándor (1896–1953)

Faragó Géza (1877–1928) 

Faragó Miklós (Schnitzer Mose, 1884–1972, 

Erez-Israel  1947)

Faragó Sándor (1919, Israel 1949)

Fedák Sári (1879–1955)

Fehér Ilona (1901–1988)

Feleki Kamill (1908–1993)

Fényes Szabolcs (1912–1986)

Fenyves Sándor 

Feuerstein Emil (1912–1993, Erez-Israel 1935)

Flóris Lilly

Forst, Willy (1903–1980)

Földes Imre (1881–1958)

Földes Joszef (József, 1925–1958, Israel 1946) 

Földesi Jenő

Frank Etel Berger Jakabné (1872–1950)

Frank Mór

Frankl, Agi

Fritsch, Willy (1901–1973) 

Fröhlich, Gustav (1902–1987)

 

Gaál Franciska (1903–1973)

Gábor Andor (1884–1953)

Gábor Zsazsa (1917–2016)

Gács Éva

Gagarin, Jurij (Yuri, 1934–1968)

Gajdó Tamás

Gal, Andreas (Bandi, 1916–2008)

Gal, Juliet

Gál Tamásné Pásztor Klára

Gárdos Károly (Kariel, Dos, 1921–2000)

Garland, Judy (1922–1969)

Gáti Dezső (David, 1924–1982)

Gáti Imre

Gati Luz, Julia

Gellért Oszkár (1882–1967)

George VI (1895–1952)

Gerendás Ilona

Gertler Viktor (1901–1969)

Getzel, Alina

Gidály (Gidáli) 

Giladi, David (Klein, 1908–2009, Erez-Israel 1934)

Gluziusz Pál István 

Goland, Joszef (1907–1973, Erez-Israel 1924) 

Goldberger Leó (1878–1945)

Goldman Pál (Paul, 1900–1986, Erez-Israel 1940)

Gombaszögi Ella (1898–1951)

Gombos László

Gommermann István (1930–2016)

Goodrich, Frances (1890–1984)

Gor, Michael (1898–1969) 

Gould, Glenn (1932–1982)

Gömbös Gyula (1886–1936; prime minister 

1932–1936)

Görgey Mihály 

Greguss Zoltán (1904–1986)

Gross, Jaakov (1949–2017)

Gutman, Nahum (1898–1980)

Günzler Endre 

 

Gyóni Géza (1904–1986)

Hackett, Albert (1900–1995)

Hadani, Yehudit

Haid, Liane (1895–2000) 

Hajdu Miklós (Menachem, 1879–1956, 

Erez-Israel 1939)

Halmay Tibor (1894–1944)

Halmi József (1893–1967, Erez-Israel 1941)

Halmy

Hameiri Avigdor (Feuerstein, 1890–1970, 

Erez-Israel 1921)

Hámori György

Harmath Imre (1890–1942)

Harsányi Zsolt (1887–1943)

Hasson (Kolb), Shoshana

Hatvany Ferenc (1881–1958)

Havas László 

Hegedűs Zoltán 

Hegedüsné 

Heller László 

Heltai Andor (1892–?) 

Heltai Jenő (1871–1957) 

Herskovits Fábián (1907–1982, Israel 1949)

Hertelendy Hanna (1919–2008)

Herzl Tivadar (Theodor Benjamin Zeev, 1860–1904)

Hevesy Iván (1893–1966)

Hitler, Adolf (1889–1945)

Hock János (1859–1936)

Hoffmann Dezső 

Holbán Éva

Horovitz László 

Horthy Miklós (1868–1957; regent 1920–1944)

Horthy Miklós (1907–1993)

Horváth Bálint

Hoykó Ferenc (1900–1958) 

Huszár Pufi (1884–1941)

 

Imre Erzsi (–1913)

Incze Sándor (1989–1966) 

Indig Ottó (1890–1969)

 

Jacobi Viktor (1883–1921)

Jalsovszky Katalin

Jannings, Emil (1884–1950) 

János Andor 

Janovics Jenő (1872–1945) 

Jászi Oszkár (1875–1957)

Jávor Pál (1902–1959)

Jeremiás Gyula

Jókai Mór (1825–1904)

Jonilowicz, Jakob (1908–1975)

Jouvet, Louis  (1887–1951)

József (1872–1962)

Jurányi Slomo (Pista, Israel 1949)

 

Kabos Gyula (1887–1941)

Kacsóh Pongrác (1873–1923)

Kalbus, Oskar (1890–1987)

Kálmán Aladár Ali 

Kálmán Imre (1882–1953) 

Kalvaricki Éva

Karády Katalin (Kanczler, 1910–1990)

Kardoss Géza (1888–1955)

Karinthy Frigyes (1887–1938) 

Karlowa, Elma (1932–1994)

Károlyi Mihály (1875–1955)

Kasztner Rezső (1906–1957, Erez-Israel 1947)

Kéky Lajos (1879–1946)

Kelenhegyi Andor

Keleti Márton (1905–1973)

Kellér Dezső (1905–1986)

Kellner Vilmos

Kemény Egon (1905–1969)

Kéri Pál (1882–1961)

Kerr, Alfred (1867–1948)

Kiepura, Jan (1902–1966)

Kishon, Ephraim (Hoffmann Kishont Ferenc, 

1924–2005, Erez-Israel 1949)

Kiss Ferenc (1893–1978)

Kiss Manyi (1911–1971)

Kiss Menyhért (1880–1934)

Klaczkin, Rafael (Raphael Klachkin, 1907–1987, 

Erez-Israel 1921)

Klausner, Margot (1905–1975)

Klinov, Yeshayahu (1890–1963, Erez-Israel 1933)

Knabel, Milek (Emil, 1936–2013, Erez-Israel 1950)

Kneller, Rolf (1921–2005)

Knott, Frederick (1916–2002)

Kodály Zoltán (1882–1967)

Kolb Jenő (Eugene, 1898–1959, Erez-Israel 1946)

Kolosváry-Borcsa Mihály (1896–1946) 

Kolozsvári Klein Andor (1900–1982)

Komlós Ica 

Komlós Vilmos (1893–1959)

Komor Vilmos (1895–1971)

Korányi Lily

Korda Sándor (1893–1956)

Korda Vince (1897–1979)

Korda Zoltán (1895–1961) 

Kossuth Lajos (1802–1894)

Kovács Gusztáv (1895–1969)

Kovács István (1905–1947) 

Kovács István Pista (?–1945)

Kovács József Jóska (1871–1930)

Köves Vilmos

Kristóf János (1926)

Krúdy Gyula (1878–1933)

Kulcsár István 

Kunfi Zsigmond (1879–1929)

Kurucz Márton

Kuzmina, Jelena (1909–1979)

 

Lábass Juci (1896–1932)

Laehne Hugó (1871–?) 

Lahola, Arje (Leopold Friedman, 1918–1968, 

Erez-Israel 1949)

Lakatos László (1882–1944) 

Lakner Artúr (1893–1944)

Lang, Fritz (1890–1976)

Lantos Magda 

Lapid, Tommy (Lampel Tamás, 1931–2008, 

Erez-Israel 1948)

László Aladár (1896–1958)

Latabár Kálmán (1902–1970)

Lebovitz Bernard

Lechner Ödön (1845–1914)

Lehár Ferenc (1870–1948)

Lengyel Menyhért (1880–1974)

Lengyel Vera 

Lévai Jenő (1892–1983)

Lévay Erzsébet

Lindbergh, Charles (1902–1974)

Lipkovits Eugen

Liszt Ferenc (1811–1886)

Lockwood, Elisabeth M. 

Lóránth László 

Lorre, Peter (Löwenstein László, 1904–1964)

Lovászy Márton (1864–1927) 

Löbl Bözsi (?–1960)

Löwy Tuvia

Lubitsch, Ernst (1892–1947) 

Lukachich Géza (1865–1943) 

Lukács Pál (1891–1971)

Lutz, Carl (1895–1975) 

 

Madarassy Beck Gyula (1873–1939)

Madzsar József (1876–1940/44)

Magdi

Magyar Lajos (1891–1940)

Major Tamás (1910–1986)

Manchin, Anna

Márai Sándor (1900–1989)

Marton Ernő (1896/86?–1960, Erez-Israel 1946) 

Marton Gizella (Deutsch, 1909–1982), 

Erez-Israel 1946

Marton, Michael

Márton Lajos (Jehuda, 1910–1977, Erez-Israel 1945)

Marx, Salomon (1866–1936) 

Matzner Károly 

Maurius del Mario 

Meir, Golda (1898–1978, Erez-Israel 1921)

Mendelssohn, Felix (1809–1847)

Menuhin, Yehudi (1916–1999)

Mezey Gyula Mezőcsáti (1882–1924) 

Michman, Dan

Mikszáth Kálmán (1847–1910)

Molnár Ferenc (Neumann, 1878–1952)

Moly Tamás (1875–1957)

Móricz Zsigmond (1879–1942)

Munkácsi Márton (1896–1963)

Mülhoffer Judit

Müller Gáti Judit (1934–2012)

 

Nádasi Zoltán (Israel 1957)

Nagy Bella Jókai Mórné (1879–1947)

Nagy Endre (1877–1938)

Nagy Zita

Németh Antal 

Nierendorf, Meta

Nóti András (1903–1949)

Nóti Éva

Nóti Géza (1859–1924)

Nóti Károly (1892–1954)

 

Oberth, Hermann Julius (1894–1989)

Ódry Árpád (1876–1937) 

Ofry, Dan (1929–2014, Izrael 1949)

Oláh Gusztáv (1901–1956)

Orgoványi István

Orosz Vilma (1906–1970)

 

Öhler Károly 

Pakots József (1877–1933)

Pánczél Lajos (1897–1971)

Papp János 

Parlo, Dita (1908–1971) 

Pártos Ödön (1907–1977, Erez-Israel 1938)

Pasternak, Joe (1901–1991)

Pastor, Rafael (1950)

Paszternak, Borisz (1890–1960) בוריס‭ ‬פסטרנק

Pásztor Antal

Pásztor Berger Janka, Janca Fvelter (1972–1900) Pásztor Berger József  (1898–1964)

Pásztor Berger Lajos  (1902–1980)   

Pásztory M. Miklós  (1875–1922) 

Pataki László (1899–1990, Erez-Israel 1938)

Péchy Blanka (1894–1988) 

Péter Gábor (1906–1993) 

Pethes Ferenc (1905–1979) 

Pethes Sándor (1899–1981) 

Petőfi Sándor (1823–1849)

Petrás Kálmán (1895–?) 

Petrovich Szvetiszláv (Ivan, 1894–1962) 

Petschauer Attila (1904–1943)

Piccard 

Pless Ferenc (1898–1957)

Podmaniczky Félix (1914–1990)

Pogány Zsuzsa 

Polgár Károly (1864–1933)

Pommer, Erich (1889–1966)

Pőcz Erzsébet

Pressburger Imre (Emeric, 1902–1988)

Purjesz Lajos (1881–1925)

 

Racine, Jean (1639–1699)

Rácz Vali (1911–1997)

Rácz Vilmos (1889–1976)

Ráday Imre (1905–1983) 

Radó István (1891–1972) 

Radó Sándor (1891–1944)

Radványi Géza (1907–1986)

Rajz Ferenc (1894–1972)

Rákosi Jenő (1842–1929) 

Rákosi Mátyás (Rosenfeld, 1892–1971)

Rákosi Szidi (1852–1935)

Rákosi Tibor 

Rákosi Viktor (1860–1923) 

Rapaport, Azaria (1924–1997)

Ráthonyi Ákos (1908–1969)

Reichard Ágnes

Reinhardt, Max (1873–1943)

Reinitz Béla (1878–1943)

Rittau, Günther (1893–1971)

Romhányi István 

Romm, Mihail (1901–1971)

Rónai Römer András (Avraham, 1932–2005, 

Israel 1949)

Rosen Grace, Tomer

Rosner Miklós (?–1962, Israel 1949)

Roth Lujza

Rott Ferenc (1901–1948)

Rott Sándor (1868–1942)

Roussin, André (1911–1987)

Rózsa Marika (Mirjam Nevo, 1921, Israel 1953)

Rózsa Miklós (1907–1995)

Rózsahegyi Kálmán (1873–1961)

Rökk Marika (1913–2004)

Rössel Mordecháj (1918–1986, Israel 1950) 

Rubin, Reuven (1893–1974)

Rubinstein, Arthur (1887–1982)

Russo, Meir

Rühman, Heinz

 

Salamon Béla (1885–1965) 

Salzman, Pnina (1922–2006)

Samelly, Sam 

Sándor Tibor

Sárdi András

Sárosi Gizi 

Sarusi Kiss Béla

Schell, Maximilian (1930–2014)

Schiller Jónás (1869–1944)

Schmid, Carlo (1896–1979)

Schmolka János 

Schock, Rudolf (1915–1986)

Scholz, Arno

Schönwiese Susanne 

Schreiber, Haim (1926)

Schwarz, Hanns (1888–1945)

Sebor János (Israel 1950)

Shakespeare, William (1564–1616) 

Shik, Danny

Simon Marcsa (1882–1954) 

Slánský, Rudolf (1901–1952)

Somlay Artúr (1883–1951)

Sommer, Stanley

Spiegel Náci 

Stein Márton

Steinbeck, John (1902–1968) 

Steiner Katalin 

Steinitz Arje

Stella Adorján (1897–1967)

Stephanides Ily (Israel 1950)

Stephanides Károly (1871–1964)

Stern bácsi

Stern Samu (1874–1946)

Strasser Richárd Kisbábi

Sugár Erzsébet Nagy Deutsch (?–1981)

Sugár Ilonka Kovács Józsefné Wilhelm Károlyné (?–1954)

Sugár Szeréna Wilhelm Károlyné (?–1926/27)

Supka Géza (1883–1956)

Suriano, Shlomo

 

Szabados István (1911–?)

Szabolcsi Bence (1899–1973)

Szálasi Ferenc (1897–1946)

Szamuely Tibor (1890–1919)

Székely István (1899–1979)

Székely János (1901–1958) 

Szekeres Ferenc (1896–1960)

Szenes Hanna (1921–1944)

Szép Ernő (1884–1953)

Szigethy István (1891–1966)

Szilágyi László (1898–1942)

Szirmai Albert (Schönberger, 1880–1967)

Szokolay Olly (1902–1980)

Szőke Szakáll (Gärtner Sándor Gerő Jenő, 1884–1955)

Sztálin, Joszif Visszarionovics (1878–1953)

 

Tapolczai Gyula (1903–1954)

Tarbay David

Tarjan, Peter

Tarján Vilmos (1881–1947)

Tavasi Valéria

Teleki Géza 

Teleki Pál (1879–1941)

Tiller Girls

Tisza István (1861–1918)

Tito, Josip Broz (1892–1980)

Tolnay Klári (1914–1998)

Tóth Anna

Tóth Ede (1844–1876)

Törey Zoltán (1889–?)

Török 

Törzs Jenő (1887–1946) 

Trebitsch Gyula (1914–2005)

 

Ungár Sándorné 

Ungerleider Mór (1872–1955)

Urbach Pál

Uris, Leon (1924–2003)

 

Vadnay László (1904–1967)

Vágó, Pierre (1910–2002)

Vajda Pál 

Várdai Tódorné

Vardi Róbert  

Várkonyi Mihály (Victor Varconi, 1891–1976) 

Várkonyi 

Váró Andor Bágyoni 

Veidt, Conrad (1893–1943) 

Verebes Ernő (1902–1971)

Verő Andor 

Viktor, Herbert

Vízvári Mariska (1879–1954) 

Votisky Anna

Vörös Jancsi 

 

Wabitsch Lujza (1873–1964)

Wagner, Richard (1813–1883) 

Wallenberg, Raoul (1912–1952)

Walter József 

Weiss bácsi

Weisz Dóri (1904–?)

Wekerle Sándor (1848–1921) 

Wells, H. G. (1866–1946) 

Weltner Jakab (1873–1936)

Wenczel Róbert

Werfel, Franz

Werner Géza (1900–1985, Erez-Israel 1948)

Wilhelm Frigyes

Wilhelm György Gyuri

Wilhelm Ilona

Wilhelm Károly (1886–1951)

Wilhelm Magda Szabados Istvánné Pásztor Béláné (1918–1949, Israel)

Wilhelm Margit 

Wilhelm Péter (?–1944)

Wilhelm Stefi 

 

Yudinsky, Lily

 

Zadok, Ahuva (1928) 

Zahler Erzsi

Zeev (Farkas, Yaakov, 1923–2002)

Zerkovitz Béla (1882–1948)

Zilahy Lajos (1891–1974) 

Zukor Adolf (1873–1976) 

 

Zsabka Kálmán (1897–1971)

Zsoldos Andor (1893–1976)

Zsolt Béla (Steiner, 1898–1949)

bottom of page